Aktuality

---------- ----------

Školení nových uchazečů o získání prvního rybářského lístku začíná ve čtvrtek 26. ledna 2017 v 16.00 hodin v klubovně spolku v ul. Polenská 2. Podmínky školení a finanční náročnost naleznete ZDE a ZDE. Těšíme se na hojnou účast našich budoucích členů. Toto školení se týká uchazečů starších 15-ti let.

---------- ----------

Od 2. 1. 2017 bude otevřeno dle úředních hodin uvedených v rubrice KONTAKTY.

---------- ----------

Usnesení z výroční konference Moravského rybářského svazu o.s., Místní organizace Jihlava, konané dne 9. dubna 2016 naleznete ZDE

---------- ----------

POZOR! Dne 19.04.2016 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 123/2016 Sb., která mění některá ustanovení vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Podrobnosti naleznete  ZDE nebo v článku např. na CHYTEJ.cz:
http://www.chytej.cz/clanky/1762/aktualne-novela-vyhlasky-k-zakonu-o-rybarstvi/

---------- ----------

Úplné znění nových stanov Moravského rybářského svazu naleznete ZDE

---------- ----------

Usnesení VIII. Sjezdu Moravského rybářského svazu, o.s.

konaného dne 3. 10. 2015 ve Velkém Meziříčí naleznete ZDE

---------- ----------

Dne 3. 12. 2015 pořádal Krajský úřad Kraje Vysočina 2. regionální konferenci "Za čistou řeku Jihlavu". Konference se zúčastnili i zástupci vedení naší organizace. Podklady z konference a prezentace naleznete ZDE

----------- -----------

Výbor místní organizace MRS Jihlava schválil dne 9. dubna 2015 koupi rybníka Mlýnský v Jamném za cenu 4 mil. korun. Dne 22. dubna byla podepsána smlouva o smlouvě budoucí kupní. Financování koupě rybníka proběhlo následujícím způsobem. 1,5 mil. zaplatila naše MO při podpisu kupní smlouvy, 1,5 mil. jsme dostali úvěr od bankovního ústavu na 8 let. Abychom mohli tento úvěr čerpat, tak jsme museli bance doložit schopnost zaplacení i posledního jednoho milionu. Pro tento účel zřídila naše MO darovací podúčet číslo

 19-1465102319/0800

pro možnost získání dobrovolných příspěvků od dárců, které budou sloužit k budoucímu financování nákupů nemovitostí a rybníků. Proto jsme se rozhodli oslovit své členy a přátele sportovního rybolovu s žádostí o dobrovolný příspěvek od dárců, kterým není lhostejný chod naší organizace a uvědomují si potřebu vlastního kvalitního rybochovného zařízení, které by nahradilo 3 ztracené chovné rybníky, o které jsme přišli v rámci církevních restitucí v roce 2014. Vlastní rybochov zvyšuje samostatnost organizace a s časem může zvýšit i ekonomický přínos do rozpočtu MO. Dobrovolný příspěvek je možno zaplatit složenkou, kterou je možno vyzvednout v kanceláři MO nebo internetovou platbou. Variabilní symbol platby je 9999 a ve zprávě pro příjemce prosím uveďte jméno, příjmení a celou adresu bydliště dárce.  Do rubriky účel platby uveďte "DAR RYBOCHOVNÉ ZAŘÍZENÍ".

---------- ----------

Dne 10. 6. 2015 byla podepsána smlouva o prodeji rybníka Hellerův, schválená výborem. Důvodem bylo získání finančních prostředků ve výši 1 mil. korun potřebný k dofinancování koupě rybníka Mlýnský v Jamném, jak je uvedeno výše. Na darovacím účtu se nám nepodařilo shromáždit potřebnou částku k dofinancování, proto jsme byli nuceni přikročit k tomuto kroku. Stav darovacího účtu ke dni 30. 6. 2015 činil cca 120.000,- korun, které mohou být použity pouze k nákupům vodních ploch. Všem, kteří organizaci finanční prostředky darovali, děkujeme.

---------- ----------

Upozorňujeme členy naší místní organizace na povinnost zaplacení členského příspěvku vždy do konce února. V případě nesplnění této povinnosti člena je po tomto termínu nutno zaplatit i poplatek ve výši 1.000,-Kč. Povinnost vyplývá ze stanov MRS. V případě elektronické platby je člen povinen doložit výpis této platby z internetového bankovnictví při následném nákupu povolenky v kanceláři MO. Číslo účtu MO: 1465102319/0800 (při internetových platbách použijte rodné číslo člena jako variabilní symbol).

---------- ----------

Aktuální upozornění pro členy naší MO na možnost splnění brigádnické povinnosti formou odpracované brigády v našem areálu v ul. Polenská (nátěry oken a další práce). Bližší informace na tel. 602 884 747 - p. Kalina.

---------- ----------

Plán práce výboru MO MRS Jihlava na II.pololetí 2016 najdete ZDE

---------- ----------

Zápisy z jednání MO MRS Jihlava s osadním výborem v Heleníně o sportovně rekreačním využití rybníka v Heleníně najdete ZDE a ZDE

 

Get more Joomla!? Templates and Joomla!? Forms From Crosstec
Fitness zařízení a stroje inSPORTline