Sbalit Jihlavské cejnobraní

V sobotu 1. srpna se parta nadšených mladých rybářů setkala na jižním plácku pávovského rybníka.
Díky velkému pochopení dospělých rybářů byl prostor volný a děti si tedy měly kam sednout.
Pořadatelé dorazili již v 6 hodin ráno a začali připravovat místa.
V 7:00 dorazili první závodníci.

Závodníků nebylo moc. Někteří byli na prázdninách, jiní na rovinu napsali, ať se nezlobíme,
ale obavy z koronaviru jsou větší než nadšení ze závodu.
Všichni přihlášení ale dorazili, takže mezi sebou bojovalo 5 chlapců z rybářského kroužku a 2 chlapci z kroužku RT.
Akci podpořil svou návštěvou i předseda místní organizace p. Kružík.

Závodníci chytali pouze dvěma způsoby - na položenou (4) a na plavanou (3).
V prvním dvouhodinovém kole se podařilo nachytat přes 7 a půl kila ryb.
Do vedení se dostal Adam Smazal se 2 kily.
V počtu cejnů vedl Jakub Smítal se 14 kousky.
Těsně před koncem se pořadilo Tomáši Čeloudovi zaseknout kapra a naštěstí ho vytáhl asi 2 minuty před koncem kola.

Na druhé kolo se závodníci přesunuli na jiné lovné místo, dali si bagetu a pití a šlo se na věc.
Chytání se zkomplikovalo, ryby přestali brát. Sem tam náhodná rybka zabrala, sem tam si jí někdo všimnul
a když ji dokázal zaseknout a nepovolit jí, tak se dostala i do vezírku.

O pohárové pozice si to rozdali tři chlapci, kteří shodou okolostí seděli kousek od sebe.
Perfektní místo měl zřejmě Adam Smazal, který v podstatě tahal rybku za rybkou.
Bylo z toho necelých 50 rybek, z toho 31 cejnů.
Jakub Smítal také bojoval a nakonec vylovil přes 11 cejnů.
Zdálo se, že o prvních dvou místech je rozhodnuto.

Nakonec se ale mezi oba závodníky probojoval Tomáš Čeloud, který zasekl něco většího.
Po chvilce zdolávání se z ryby vyklubal úžasný amur o délce 67 centimetrů a váhou něco přes 3 kila.

Závod byl ukončen po 13. hodině. Nachytalo se necelých 18 kilo ryb, z toho 88 cejnů.
Vítězem se nakonec stal Adam Smazal, za ním na 2. místě skončil Tomáš Čeloud a 3. místo připadlo Jakubu Smítalovi.
V počtu cejnů také vyhrál Adam Smazal, za ním na 2. místě Jakub Smítal a 3. místo připadlo Vojtovi Kisiovi.

Závěr patří poděkování.
Děkujeme kamarádům a známým, kteří přišli vedoucím kroužků pomoct s organizací.
Děkujeme členům rybářské stráže, kteří přišli podpořit hladký průběh závodu.
Děkujeme místní organizaci za finanční krytí a rybářským potřebám BIGFISH Jihlava za skvělé ceny pro vítěze.

Za rybářské kroužky.
Josef Kubín
Kamil Vodička
Karel Kobliha

Lov ryb
Závodník 1. kolo 2. kolo Celkem
Adam Smazal2 0854 2706 3551.
Tomáš Čeloud1 3353 5304 8652.
Jakub Smítal1 81013753 1853.
Vojtěch Kisiov1 9302702 2004.
Bronislav Másilko2404857255.
Štěpán Krpálek2651354006.
Tomáš Skála01601607.

Cejnobraní
Závodník 1. kolo 2. kolo Celkem
Adam Smazal1031411.
Jakub Smítal1411252.
Vojtěch Kisiov6393.
Bronislav Másilko2354.
Tomáš Čeloud2245.
Štěpán Krpálek2136.
Tomáš Skála0117.

Rozbalit Rybářská a rybníkářská výuková videa - SŠRV Třeboň

Obdrželi jsme mail od pana Srpna ze Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína se sídlem v Třeboni.

Škola má dlouholetou tradici ve vzdělávání zájemců v oboru profesionálního i sportovního rybářství.

Díky tomu vznikla i úchvatná videa, která by mohla pomoci rozšířit si znalosti o rybách našich vod a podpoře jejich existence.

Zájemci o tato videa je naleznou zde

Rozbalit Anketa Českého a Moravského rybářského svazu

Oba rybářské svazy již nějakou dobu diskutují nad možnostmi jednotného rybářského informačního systému, který by vyhovoval co nejvíce místním organizacním.

V souvislosti s tím připravil Český rybářský svaz anketu, která pomáhá sbírat různé náměty a požadavky na rybářský informační systém.

Pokud byste měli zájem se do této ankty zapojit, nabízíme k dispozici link, pod nímž naleznete zmiňovanou anketu.

Anketu naleznete zde

Rozbalit Podpora české rybolovné techniky

V červenci 2020 proběhlo ve Štokách soustředění talentované mládeže a kadetů v rybolovné technice.

Desetidenní soustředění, rozdělené na dvě části, přivítalo 20 závodníků z řad juniorů a žáků a 15 kadetů a kadetek z ČRS i MRS, kteří rozvíjeli své dovednosti ovládání rybářského náčiní pod vedením státního trenéra juniorské reprezentace, Karla Světelského.
Spolu s ním se o mladež a kadety starali i současní reprezentanti a mistři světa, jako Jan Bombera, Zuzana Plachá nebo jihlavský Karel Kobliha.

Náš jihlavský spolek pomohl k realizaci této akce zapůjčením a dovozem vybavení (stoly, terče).

Více o akci naleznete zde

Rozbalit Usnesení výroční konference PS Jihlava

Usnesení výroční konference Moravského rybářského svazu zs., pobočný spolek Jihlava,
konané dne 20. června 2020.

Konference delegátů MRS z.s., pobočný spolek Jihlava po projednání zpráv
o činnosti předsednictva a výboru PS, jednotlivých odborů a komisí za rok 2019 do 20.6.2020
a návrhů na činnost v roce 2020:

Schvaluje:

 1. Zprávu výboru PS o činnosti, chovu ryb a hospodaření na chovných rybnících,
  plnění zarybňovacího plánu, činnosti rybářské stráže, sportovní činnosti RT za rok 2019 do 20.6.2020
 2. Zprávu kontrolní a revizní komise
 3. Účetní uzávěrku za rok 2019
 4. Návrh rozpočtu na rok 2020 a mimořádné splátky úvěru
  u České spořitelny a.s., pobočka Jihlava ve výši 350 000,- Kč
 5. Zprávu mandátové a návrhové komise
 6. Zprávu volební komise

Určuje:

 1. V souladu s usnesením IX. sjezdu MRS z října 2019, který zrušil osobní brigádnickou povinnost
  odpracováním 10 hod. (ženy a mládež 16-18 let poloviny), kterou bez výjimek nahradil členstvím
  ve výši 1.250,- Kč a zavedl tzv. udržovací známku ve výši 450,- Kč.
  Dále pak rozhodl, že člen, který do konce února zaplatil pouze udržovací členství, při pozdějším vydání povolenky zaplatí plné členství ve výši 1.250 Kč.

Ukládá výboru pobočného spolku:

 1. Zabezpečit proškolení nových členů a rybářské mládeže ze základů sportovního rybolovu,
  chovu ryb a ochrany přírody
 2. Zabezpečit účinnou kontrolu prováděnou rybářskou stráží na sportovních revírech a chovných rybnících.
  O výsledcích kontrol informovat výbor p.s.
 3. Usilovat o získání dalších vodních ploch pro chov ryb i sportovní rybolov
 4. Spolupracovat s příslušnými orgány státní správy na úseku rybářství, MRS a ČRS
 5. Po podzimních výlovech zabezpečit hájení ryb po dobu 10 dní po jejich výsadbě
  do sportovních revírů mimo revírů Jihlava 12, 13, a 14
 6. Projednat usnesení konference delegátů na členských schůzích místních skupin
  a zapracovat jej do činnosti místních skupin
 7. Veškeré dodávky prací, nákup materiálu a ryb projednat na jednání předsednictva a výboru p.s.
  před jejich uskutečněním s cílem maximální úspornosti finančních prostředků organizace
 8. Vysazování lososovitých ryb do revíru Malá Jihlávka organizovat tak,
  že pokud to dovolí klimatické podmínky, vysadit do tohoto revíru v jarních měsících
  ryby nákupu a v podzimních měsících ryby z vlastní produkce.
 9. Zamítá žádost p.s. Brtnice o předání části rybářského revíru 461 060 Jihlava 12
  od jezu v Bransouzích u nádraží po jez v Přímělkově.

Zmocňuje výbor p.s.:

 1. Dále jednat s magistrátem města Jihlavy a příslušnými obecními úřady o dořešení vztahu
  mezi majiteli provozních objektů a rekreačních chat u sportovních a chovných rybníků,
  včetně obou břehů Malé Jihlávky a rybáři, ve věci vstupu na břehové pozemky
 2. Zabezpečit, aby zápisy týkající se činnosti spolku u všech orgánů a organizací,
  včetně všech dokumentů (zejména povolení pro nakládání s vodami a manipulačních řádů)
  byly zpracovány tak, aby byly v souladu s platnou legislativou

Rozbalit Výroční schůze delegátů PS Jihlava

Pozvanka na výroční schůzi

Rozbalit Výroční schůze delegátů PS Jihlava

Dle stanov zveřejňujeme návrh programu výroční schůze delegátů PS Jihlava.

Více zde

Rozbalit Sumarizace za rok 2019

Sumarizaci úlovků našich členů za rok 2019 naleznete v sekci Informace - rok 2019... nebo zde

Rozbalit Výhodné předplatné časopisu Rybářství

Časopis Rybářství obsahuje spoustu zajímavých informací a návodů, které jistě hlavně začínající mladí rybáři a rybářky ocení.Proto vznikla speciální akce, kdy můžete pro své ratolesti
ve věku do 15-ti let objednat na 1. rok předplatné za poloviční cenu.

Pokud nevíte, zda časopis mladého rybáře či rybářku osloví, můžete si dokonce objednat čtvrtletní předplatné zcela zdarma.

Jen pro úplnost dodáváme, že od května dojde ke zdražení časopisu o 5,-- Kč. Pokud tedy objednáte roční předplatné ihned, získáte ho ještě za 270,-- Kč. Po zkušebním čtvrtletním předplatném, které by právě skončilo v květnu, získáte roční předplatné za 300,-- Kč.

Více zde

Rozbalit Docházky 2019

Sumáře povolenek jsou zpracovány.

Návštěvy revírů MRS ještě prochází závěrečnou kontrolou,
nicméně navštěvy ČRS už známe.

Které svazy a kolikrát jihlavští rybáři navštívili?

Územní svaz počet docházek
Jihočeský ÚS 533
Východočeský ÚS 395
Středočeský ÚS 285
ČRS, z. s. 126
Severočeský ÚS 73
ÚS města Prahy 33
Moravskoslezský ÚS 26
Západočeský ÚS 9
Joomla Template by Joomla51.com