Ve čtvrtek 8. března 2018 v době od 08:00 - 17:00 hodin proběhnou závěrečné zkoušky dospělých žadatelů o získání prvního státního rybářského lístku, kteří se zúčastnili školení 2018.

---------- ----------

Ve čtvrtek dne 1. března 2018 bude kancelář spolku otevřena pouze v dopoledních hodinách. V týdnu od 5. března - 8. března 2018 bude kancelář spolku uzavřena úplně z důvodu dovolené.

---------- ----------

V pátek dne 2. března 2018 v 17.00 hodin proběhne v klubovně spolku v ul. Polenská školení pro držitele povolenky k lovu na revír JIHLAVA 13C - 461 063 (vodárenská soustava).

---------- ----------

Prodej povolenek na rok 2018 začne v úterý dne 2. ledna 2018 od 13:00 hodin. Otevírací doba v kanceláři spolku bude upravena na každé pondělí, úterý a čtvrtek v hodinách uvedených v rubrice kontakty. 

----------   ----------

V průběhu října 2017 bude vypuštěn rybník Hybrálec 2 -461062  JI13A z důvodu opravy výpustě (požeráku). Výsadba zde bude provedena na jaře 2018. ZÁKAZ LOVU OD 5. ŘÍJNA 2017 - BUDE VYZNAČENO TABULEMI.

---------- ----------

Zápis do rybářského kroužku mládeže bude probíhat v září každé pondělí (4.9., 11.9., 18.9., 25.9.) v době od 15.00 - 16.00 hodin. Kroužek je určen pro mládež od 8 - 16 let. Kroužek i zápis do kroužku budou probíhat v areálu pobočného spolku v ul. Polenská č.2.

Školení dospělých žadatelů proběhne od ledna 2018, termíny a průběh školení budou od října 2017 vyvěšeny na těchto stránkách v rubrice "JAK ZAČÍT?". Přihlášení dospělých uchazečů je možné kdykoliv v úředních hodinách v areálu spolku.

Bez absolvování kroužku mládeže nebo školení dospělých není možné získat státní rybářský lístek vydávaný úřadem s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště žadatele.

---------- ----------

V rubrice SEKCE RT - rybolovná technika naleznete množství zajímavých informací o historii, současném fungování a úspěších členů kroužku. Doporučujeme shlédnutí této rubriky, která je pravidelně aktualizována. Členům kroužku gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěšných reprezentací na české i mezinárodní úrovni.

---------- ----------

Pod rubriku INFORMACE byla přidána sumarizace úlovků za rok 2016.

 ---------- -----------

PROGRAM A USNESENÍ VÝROČNÍ KONFERENCE POBOČNÉHO SPOLKU MRS V JIHLAVĚ KONANÉ DNE 25. BŘEZNA 2017 NALEZNETE ZDE

---------- ----------

UPOZORNĚNÍ PRO ČLENY SPOLKU A OSTATNÍ SPORTOVNÍ RYBÁŘE - Na rybníku Pávov 1 - revír 461205 došlo k úpravě břehových pozemků hráze navezením štěrku a kamene. Je zakázáno provádět úpravy břehových pozemků a zejména přesouvat nebo odstraňovat navezený štěrko-kamenitý materiál.

---------- ----------

Plán práce výboru a předsednictva pobočného spolku Jihlava na druhé pololetí 2017 naleznete ZDE


OMLOUVÁME SE ZA NEDÁVNÉ PROBLÉMY S WEBOVÝMI STRÁNKAMI. Problémy se podařilo odstranit a nyní pracujeme na jejich 100% funkčností. Stále platí, že přivítáme Vaše nápady na zlepšení. Děkujeme za pochopení.

Joomla Template by Joomla51.com